Anna Wojciechowska

Ania jest nauczycielem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także terapii wczesnego wspomagania rozwoju. Ukończyła kurs I i II stopnia ” Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk -Kolczyńskiej”, szkolenie „Diagnoza dzieci uzdolnionych matematycznie”, a także szkolenie „Kodowanie na dywanie”. Obecnie zgłębia swoją wiedzę matematyczną na Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu.

Na co dzień mama dwójki dzieci, która czas wolny spędza na czytaniu książek, spacerach i fotografowaniu swoich urwisów.